Kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus

Kirjanpito muodostaa poikkeuksetta peruspalvelumme. Kirjanpitoa laaditaan kuukausittain joko juoksevasti kuukauden aikana tai perinteisemmässä palvelussa kuukauden päätyttyä. Sisäistä laskentaa varten toimintoja voidaan seurata kirjanpidossa kustannuspaikkakohtaisesti.

Varsinaisen tilinpäätöksen merkitys on muuttumassa, sillä yhä useammin kirjanpitoa laaditaan tilikauden aikana tilinpäätösperusteisesti, jolloin lopputuloksena on mahdollisimman lähellä oikeaa lopputulosta oleva välitilinpäätöksen tulos. Kirjanpidon pohjalta muodostuvat lakisääteiset ilmoitukset lähetämme sähköisesti.

Taloushallinnosta tuotettavalla raportoinnilla on yhä suurempi merkitys. Kuukausittaisessa raportoinnissa tuotamme asiakkaillemme vakioraportit, joissa voidaan käyttää toteutuneiden lukujen rinnalla budjetti/vertailu- ja katetietoja. Yhä useammin raportteja laaditaan kuitenkin tapauskohtaisesti, asiakkaan tarpeiden mukaan. Saamme kirjanpitojärjestelmästämme tiedot muokattavaksi vaikkapa taulukkolaskentaan.

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin joko ajasta ja paikasta riippumattomasti yrittäjän toimesta tai meidän toimestamme.

Tilikauden päätyttyä kirjanpidosta laaditaan virallinen tilinpäätös, josta johdetaan veroilmoitukseen tarvittavat tiedot. Laadittu tilinpäätös toimii myös virallisena informaationa yrityksen taloudellisesta tilasta ja liiketoiminnasta muille sidosryhmille.