Sähköinen arkisto

Sähköinen arkisto koostuu asiakirja- ja laskuarkistosta. Asiakirja-arkistoon voidaan tallentaa kaikki tarvittavat asiakirjat kaupparekisteriotteista kirjanpidon raportteihin ja tilinpäätöksistä veroilmoituksiin. Tallennetut asiakirjat ovat tämän jälkeen milloin tahansa yrittäjän saatavilla turvallisessa selainpohjaisessa ympäristössä. Osto- ja myyntilaskut arkistoituvat selainpohjaiseen sähköiseen arkistoon, josta ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.